Jornadas Científicas 2022

Parentalidad y protección a la infancia y a la adolescencia

Lleida

Campus Cappont
Av. Estudi General, 4
Lleida 25001

Facultat d’Educació, Psicologia
i Treball Social
Departament de Pedagogia
Despatx 2.11

Telèfon: (0034) 973 70 66 17 /
973 70 66 15

Barcelona

Campus Mundet
Pg. Vall d’Hebron, 171
Barcelona 08035

Edifici Llevant
Departament de Mètodes de
Investigació i Diagnòstic en
Educació
Despatx 213 

Telèfon: (0034) 93 403 52 10

Contacta con nosotros